Röppään tuulimyllyn kunnostus

Röppään tuulimylly

1820-luvulla rakennettu mamselli-tyyppinen tuulimylly


Röppään mamsellituulimylly on ollut Otavan kylän maamerkkinä jo yli 175 vuotta.

Mylly on taiteilijoiden ja valokuvaajien suosima maamerkki, joka osaltaan lisää Otavan vetovoimaa ja houkuttelee paikkakunnalle matkailijoita. Mylly on olennainen osa Otavan kylän silhuettia ja olisi suuri menetys mikäli se häviäisi pois.

Mylly on myös kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennelma, joka välittää jälkipolville kuvaa maanviljelystoiminnan harjoittamisesta agraariyhteiskunnassa perinteisillä menetelmillä ennen sähkökäyttöisten laitteiden yleistymistä.

Mylly esiintyy monissa paikallisten käsityöläisten teoksissa aiheena. Esimerkiksi kiven hiontaa ja korujen valmistusta harjoittava Otavan kivipaja on käyttäny myllyn fikuuria tuotteissaan. Myllyn silhuettia on käytetty myös Otava-Seuran kotisivuilla olevassa seuran virallisessa logossa.

Pulfer-Korhonen Leena. 2020. Otava-Seuran vuosirenkaita.

Keväällä 2020 havaittiin myllyn katon päässeen huonoon kuntoon. Tuolloin alettiin keskustelemaan myllyn kunnostamista. Myös paikallisradio kiinnostui hankkeesta ja haastatteli yhdistyksen silloista puheenjohtajaa Juhani Mannista

Myllyn katon suojaamiseen saatiin avustus Mikkelin kaupugilta ja paikallinen rakennuskonevuokraamo KonevuokrausYkköset suoritti tehtävän ammattitaidolla.

Myllyn kunnostamisesta keskusteltiin yhdistyksen hallituksessa ja nähtiin tarpeelliseksi teettää korjaustyöstä suunnitelma ammattlaisella. Suunnitelman laadintaan saatiin avustuksia yksityiseltä lahjoittajalta sekä museovirastolta. Seuran omakustanneosuus rahoitettiin Mikkelin kaupungin möntämän avustuksen turvin. Suunnitelman laati ammattitaidolla ja taidokkaasti korjausrakentamiseen erikoistunut suunnittelutoimisto Vanhoo Ossoo.

Katon kunnostamisen rahoittamista pyrittiin edistämään jo korjaussuunnitelman ollessa tekeillä. Katon ennallistamisesta pyydettiin tarjouksia ja tarjousten perusteella haettiin ja saatiin avustus Veej’jakajan kautta EU:n maaseuturahaston AIKU-teemahankkeelta.

Kunnostamissuunnitelman valmistuttua ilmeni myös kunnostamistarpeita myllyn alajuoksujen, ulkovuorauksen sekä alapohjan osalta. Myllyn ympäristöön suoritettiin raivaus alajuoksujen lisävaurioiden estämiseksi, mutta muilta osin suunnitelman mukaiset työt tullaan toteuttamaan tulevina vuosina erillisinä hankkeina.


%d bloggaajaa tykkää tästä: